1% DLA OSP

Jak przekazać 1% podatku dla OSP MOSTKOWO
w zeznaniu PIT za rok podatkowy 2017


Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2017
  1. Aby przekazać 1 % podatku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 albo korektę zeznania, która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego:
  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet, jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.
  2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:
  a) wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu: PIT-28 poz. 109, PIT-36 poz. 188, PIT-36L poz. 55, PIT-37 poz. 120, PIT-38 poz. 35. Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.
  b) wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu: PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60.
  3. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP", który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) jak niżej. Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:
  a) Nazwę OPP: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58).
  b) Numer KRS: 0000116212 (PIT-28 poz. 130, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59).
  c) Wnioskowaną kwotę: w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego tj. zł, gr. (PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60)
  4. Według nowych zasad podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku. Oczywiście przekazując 1% w więcej niż jednym zeznaniu rocznym można przekazać 1% podatku wynikający z kilu zeznań rocznych.
  5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. na cel szczegółowy tj. poprzez dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy) wypełniając "Informacje uzupełniające":
  a) Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail (PIT-28 poz. 132, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).
  b) Cel szczegółowy 1%: nazwa jednostki (OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy (PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62).
  c) Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości kwoty przez zaznaczenie kwadratu (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).WZORY


deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 w części dotyczącej "Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" oraz "Informacji uzupełniającej" 
Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Zegar
 
Na czasie
 
Licznik odwiedzin
 
Liczniki na bloga
 
Stronę odwiedziło już 19923 odwiedzający (43551 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=